Akm Teknik
AKM Teknik Muayene

AKM ASANSÖR KONTROL MERKEZİ VE TEKNİK MUAYENE HİZMETLERİ

Üst düzey kalite ve hizmet anlayışıyla asansörlerinizin periyodik kontrollerini gerçekleştiren AKM, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRK-AK) tarafından akredite edilmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca yetkilendirilmiş TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre A Tipi Muayene kuruluşudur.

Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle faaliyet alanımızdaki çalışanımıza, paydaşlarımıza ve çevreye gelebilecek zararları tamamen ortadan kaldırmak ya da en az düzeye indirmek anlayışı ile ülkenin yasal gereklerine ve ilgili standartlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Tüm çalışanlarımızın katılımıyla ve sürekli gelişmeyi hedefleyerek belirlediğimiz ilkelerimizin uygulamasını ve uygulattırılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

Personel Girişi Belediye Girişi