Periyodik Kontrol Başvuru

Periyodik Kontrol Şartları

Başvuru için aşağıdaki formu doldurunuz.

1. Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım ve onarım personeli olması ve periyodik kontrolde kuruluşumuz ile iş birliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Garantisi dolan, garanti uygulamaları dışında kalan veya garanti kapsamında bulunmayan asansörün takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, tescil öncesi ilk periyodik kontrole, yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden teknik bakım ve onarım personelinin;

a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini,

b) İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını,

c) Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydının kuruluşumuza sunulmasını, sağlar.

2. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında asansörü piyasaya arz eden ve tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru formu ile beraber [email protected] adresine mail olarak iletmelidir:

a) AB uygunluk beyanı(Kaşe,imzalı)

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi.

c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi.

ç) Yük için kalibrasyon doğrulama raporu (yük için aşağıdaki şartlar ayrıca karşılanmalıdır*)

d) İnşaat yapı ruhsatı

e) HYB Belgesi

f) Tescil öncesi periyodik kontrol ödeme dekontu

*Yük; aşağıdaki şartlara uygun olacak şekilde asansör monte eden tarafından temin edilir:

a) Üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından izlenebilirliği olan doğrulama raporunun veya belgesinin alınması. (1/7/2023 tarihine kadar aranmayacaktır.)

b) Seri numarası ile birlikte model veya tip bilgilerini silinmeyecek şekilde içermesi. (1/7/2023 tarihine kadar aranmayacaktır.)

c) Fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluşması ve kolay taşınabilirliği için ergonomik olması.

3. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz ve düşük hızda yapılır.

4. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde içinde bulunulan takvim yılında gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır. Bina sorumlusunun talebi olması halinde bu tarih erkene alınabilir.

5. Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda ilgili kontroller yapılamaz.

Periyodik Kontrol Başvuru Formu

İletişim Formu Aydınlatma Metni'ni okudum onayladım.
Personel Girişi Belediye Girişi