Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik Kontrol Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu muayenenin amacı asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (yöneticiler ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesidir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) göre de A Tipi Muayene Kuruluşlarının hem TÜRKAK tarafından akredite olması hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu muayenenin amacı binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin asansöre zorlanmadan girebildiği ve içinde yer alan kumandaya rahatça ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörlerin kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

AKM Asansör Kontrol Merkezi ve Teknik Muayene Hizmetleri TÜRKAK’tan akredite alan “A tipi Muayene Kuruluşu” olarak, asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

Etiket Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Asansör Periyodik Yönetmeliğinde Madde 11’de tanımlandığı üzere periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Periyodik kontrolü gerçekleştirilen asansörlere A tipi muayene kuruluşunun kontrol mühendisleri tarafından bilgi etiketi iliştirilir.

Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilir.

Bu etiketler, asansörün güvenli olup olmadığını veya periyodik olarak kontrollerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgilenebilmeleri için kolayca görülebilecekleri bir alanda asansör kullanıcılarının dikkatine sunulur. Eğer asansörlerde bu etiket mevcut değilse bina yöneticiniz veya bina yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinizin periyodik kontrollerinin yapılmasını talep edebilirsiniz.

Asansör periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi

  • Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, tespit edilen bir uygunsuzluk yoktur.

  • Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

  • Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

  • Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir.

Personel Girişi Belediye Girişi