Üst Yönetimin Beyanı

Üst Yönetimin Beyanı

AKM Asansör Kontrol ve Teknik Muayene Hizmetleri LTD. ŞTİ. Olarak şirketimiz üst yönetimi;

 • Hukukun üstünlüğüne bağlı olarak doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek, ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ilkelerini azami şekilde hassasiyetle koruyacağını,
 • Yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye bağlanmış taahhütlerden dolayı gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteri/ilgili kişilere bildireceğini,
 • Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmaksızın (bütün ilgili tarafların), kuruluşumuzun hizmetlerine erişebileceğini,
 • Faaliyetlerimiz esnasında edinilen bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyeceğini, müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgilerin gizli olarak değerlendirileceğini,
 • Sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen, teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,
 • Hizmetlerin sunumunun sonuçları veya ücretlerinin, personelin ücretlerinden bağımsız olacağını,
 • Personelin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak gerekli titizliği göstereceğini, personelin kararlarına müdahale etmeyeceğini ve müdahale edilmesine fırsat vermeyeceğini,
 • Muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edilmeyeceğini ve her türlü çıkar çatışmasını yöneteceğini,
 • Yapılan muayene faaliyetlerinde tarafsızlığımızı etkileyen her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını,
 • Akreditasyon ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak taraflara özel eğitim, danışmanlık vb. faaliyetlerde bulunmayacağını,
 • Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağımı ve diğer tüm A Tipi Muayene Kuruluşu bağımsızlık kriterlerine sadık kalacağını,

beyan ve taahhüt eder.

Personel Girişi Belediye Girişi